Doelstelling

Het verdedigen van mensenrechten, in Nederland, de Democratische Republike Congo en elders op de wereld. Het bevorderen van sociaal-culturele ontwikkelingen, internationale solidariteit, gendergelijkheid; het tegengaan van geweld tegen vrouwen en kinderen in Nederland en het buitenland.

Ons jaarverslag over 2020 is hier te lezen of te downloaden.

Bestuur

  • W. J. Kibuila (voorzitter)
  • Godelieve Mangangi (algemeen secretaris)
  • Pascaline Nzau (penningmeester)
  • José Lifaefi, extern lid

Beloningsbeleid

Er is geen sprake van bezoldiging, enkel van eventuele reiskostenvergoeding voor bijeenkomsten.

 

Mucop is opgericht door de heer J. Kibuila. Mevrouw G. Mangangi is algemeen secretaris. Zij waren respectievelijk diplomaat en officier van justitie in Congo. Vanuit hun vroegere posities gewend om het lot van de Congolese bevolking te verbeteren als opdracht te zien, hebben zij in Nederland hun activiteiten ten behoeve van de Congolese bevolking op deze wijze doorgezet, bogend op hun ervaring uit het verleden.

De heer J. Kibuila heeft als diplomaat gewerkt in Sudan, Egypte, Tsjechoslowakije, Duitsand, Oostenrijk en België.

Mevrouw G. Mangangi heeft ervaring met diverse projecten voor de UN:

2000-2002:
- consulent Law and institutions for water resources,
- consulent Nile basin inititiative framework,
- consulent auteur van het coöperative framework for Tanganyika Lake.

1998-2002:
- consulent voor het Congo National Environmental Action Plan.

1998:
- auteur van de Loi Cadre sûr l’Environnement.

 

Stichting MUCOP
(Mutualités des Congolais aux Pays-Bas)

KvK 40448558

RSIN 807508743

© 2017-2023 Mucop | Site: Interlijn.nl