Doelstelling

Een waterpomp bij het ziekenhuis in Bumba

Doelgroep

Water voor Bumba en omgeving

Lokatie

Het dorp Bumba in de provincie Bandundu.

Gered Gereedschap

smid copy

Van Gered Gereedschap ontvangen wij ieder jaar gereedschappen die een groot verschil maken in het leven van mensen. Zo kwamen we enkele jaren geleden  in Kikwit drie mannen tegen op straat (een ervan kan niet lopen door een handicap) die de kost bijeenscharrelden met het maken van messen: ze maakten een klein vuurtje en gebruikten stenen als werktuig. Zo vormden ze een mini-smederij . We gaven ze hamers en een schep. Toen we een jaar later terugkwamen hadden de mannen het druk. Ze hadden hun uitrusting sterk uitgebreid en zelfs een kantoor in een klein houten huisje. Zíj hebben de gietijzeren trapmechanismen gegoten voor de tot trapnaaimachines omgebouwde handnaaimachines voor de tienermoeders. Je ziet die bij de foto's op de homepagina.

We zetten de gereedschappen van Gered Gereedschap in in alle projecten: landbouw en visserij coöperaties, herbebossing, de groentetuin van de tehuizen voor tienermoeders en het weeshuis, het ziekenhuis, de school, de herbebossing etc. Gereedschap maakt het verschil, omdat het mensen in staat stelt zelf iets te ondernemen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij en de mensen in Congo zijn Gered Gereedschap erg dankbaar.

We hebben het ziekenhuis in Bumba gerenoveerd in 2013/14 in samenwerking met Fondation MESA. De bewoners van Bumba hebben daar zoveel mogelijk aan meegewerkt.
Mannen hebben geholpen bij de constructie, vrouwen hebben gezorgd voor eten en drinken voor de werkers en de mannen. Sindsdien heeft MUCOP het beheer ervan onder zijn hoede. Er werken nu:
3 artsen,
6 mensen in de verpleging,
2 laboratoriummedewerkers,
2 beveiligers,
1 apothekaresse en
2 mensen in de administratie.

Er staan 60 bedden.

Er zijn afdelingen voor:
pediatrie,
gynocologie,
interne geneeskunde,
chirurgie,
bevallingen,
en een apotheek.

Het ziekenhuis vervult een regionale functie. Mensen lopen 25 kilometer om hun zieken er naartoe te brengen.

Water is natuurlijk een voorwaarde voor het goed functioneren van een ziekenhuis. Het dichtstbijzijnde water wordt nu door de familieleden van de zieken gebracht. Zij lopen daarvoor 4,5 kilometer naar de rivier de Kalobo. Dat is een tocht de berg af. De terugweg gaat bergop. In totaal is dat 9 kilometer.

In het centraal gelegen dorp Bumba is geen enkele put. Ook in de hoger gelegen dorpen eromheen is geen schoon water. Men loopt door Bumba om bij de rivier te komen. Er komen regelmatig ziektes voor zoals cholera en typhus. Ook sanitaire voorzieningen laten immers te wensen over als er geen water is.

Doelstelling

Het is de doelstelling van dit project om een een waterput met pomp te bouwen bij het ziekenhuis. Deze put zal ook het dorp, de nabij gelegen school Mubobo Nzamba en mensen uit de omliggende dorpen van het nodige water voorzien.

Rond de opening van de pomp zal het ziekenhuis voorlichting verzorgen over het gebruik van de pomp en het zuiveren van water voor veilig gebruik.

Stichting MUCOP
(Mutualités des Congolais aux Pays-Bas)

KvK 40448558

RSIN 807508743

© 2017-2023 Mucop | Site: Interlijn.nl