Gegevens St. Mucop

KvK-nr 987654321

RSIN-nr 80750874

De stichting Mucop verricht haar werk, hoe noodzakelijk ook, met vrijwilligers. Er is geen sprake van bezoldiging, enkel van eventuele reiskostenvergoeding voor bijeenkomsten.

Wij zijn dankbaar voor iedere bijdrage die wij voor ons werk mogen ontvangen.

Wilt u ons werk steunen, dan kunt ieder gewenst bedrag aan ons overmaken. Donaties doen wij graag zonder onnodige kosten, dus alleen via rechtstreekse overschrijvingen.

Een donatie graag overmaken op NL33INGB0005746870
t.n.v. MUCOP, Anna van Burenhof 37, 2316 GN Leiden

Stichting MUCOP
(Mutualités des Congolais aux Pays-Bas)

KvK 987654321

RSIN 80750874

© 2020 Mucop | Site: Interlijn.nl