school Bumba

klas met meester

Doelstelling

Een volwaardige school: gebouw, inrichting, boeken, computers etc.

Doelgroep

jongens en meisjes, 6-18 jaar. Ook die met een beperking.

Lokatie

Het dorp Bumba in de provincie Bandundu

Allemaal in de rij... gezien vanaf de hogere klassen

Allemaal in de rij... gezien vanaf de kleintjes

De hogere klassen in uniform

De school van takken en riet moet vaak worden hersteld.

Kinderen helpen

De directeur wil graag een volwaardige school.

Gered Gereedschap

smid copy

Van Gered Gereedschap ontvangen wij ieder jaar gereedschappen die een groot verschil maken in het leven van mensen. Zo kwamen we enkele jaren geleden  in Kikwit drie mannen tegen op straat (een ervan kan niet lopen door een handicap) die de kost bijeenscharrelden met het maken van messen: ze maakten een klein vuurtje en gebruikten stenen als werktuig. Zo vormden ze een mini-smederij . We gaven ze hamers en een schep. Toen we een jaar later terugkwamen hadden de mannen het druk. Ze hadden hun uitrusting sterk uitgebreid en zelfs een kantoor in een klein houten huisje. Zíj hebben de gietijzeren trapmechanismen gegoten voor de tot trapnaaimachines omgebouwde handnaaimachines voor de tienermoeders. Je ziet die bij de foto's op de homepagina.

We zetten de gereedschappen van Gered Gereedschap in in alle projecten: landbouw en visserij coöperaties, herbebossing, de groentetuin van de tehuizen voor tienermoeders en het weeshuis, het ziekenhuis, de school, de herbebossing etc. Gereedschap maakt het verschil, omdat het mensen in staat stelt zelf iets te ondernemen om in hun levensonderhoud te voorzien. Wij en de mensen in Congo zijn Gered Gereedschap erg dankbaar.

In Bumba, een dorp in de provincie Bandundu, in het zuidwesten van de Democratische Republiek Congo gaan de kinderen naar school in een gebouw van hout, bamboe en riet, zonder meubilair of bord. Als het flink regent worden de lokalen onbruikbaar en kan er gedurende een langere periode geen onderwijs gegeven worden. De kinderen verzamelen zelf keer op keer materialen om de lokalen te herstellen.
De school Mubobo Nzamba (‘van Lijden naar Vreugde’) is de enige basisschool in een gebied van zo’n 20 dorpen.

Sommige kinderen in deze regio gaan helemaal niet naar school. Ze werken in de landbouw, visserij of jacht en gaan een onzekere toekomst tegemoet. Zo wordt de cirkel van armoede gesloten. De kinderen begrijpen dat en willen heel graag leren.
Vanwege zijn deplorabele toestand wordt de school door de overheid niet financieel ondersteund. Maar zodra de school voldoet aan de officiële eisen, kan hij voor financiele ondersteuning worden aangemeld.
Het is onze doelstelling om alle, meer dan 420 kinderen die op Mubobo Nzamba naar school moeten gaan toegang te geven tot goed basisonderwijs, vooral ook meisjes. Om ze de kans geven zich verder te ontwikkelen en door te stromen naar vervolgonderwijs en beroepsopleidingen.
Daarvoor hebben ze een goed schoolgebouw nodig, voorzien van meubilair en materialen. Maar we willen ook het onderwijs aanpassen aan de moderne methodologie en de docenten daarin trainen.

Buiten schooltijd zal de school gebruikt kunnen worden door de hele gemeenschap: huiswerk, alfabetisering, voorlichting en mediation. Juist in voormalige conflictgebieden kan een school gebruikt worden door leiders van verschillende dorpen en stammen om de door de oorlog beschadigde relaties te helen.

De avonden zijn donker in de binnenlanden van Afrika en de school zal een van de weinige plaatsen zijn met verlichting.

Onze doelstellingen zijn:
1. Een adequaat schoolgebouw bouwen, inclusief bibliotheek
2. Zorgen voor een adequate inrichting met materialen en meubels
3. Zorgen voor een goed beheer en management.
4. Zorgen dat er in de basisschool wordt gewerkt met lesmateriaal volgens de moderne methoden, inclusief computers en training van de docenten.

Uit te voeren werkzaamheden:
De constructie van acht klaslokalen, een bibliotheek, twee kantoren en tien toiletten.
Aanleggen van electriciteitsvoorzieningen middels zonnepanelen.

We werken altijd samen met de lokale bevolking: Terwijl de daadwerkelijke bouw van de school door geschoolde aannemers wordt uitgevoerd, wordt het verzamelen van zand en stenen voor de fundering uitgevoerd door de gemeenschap zelf. De school ligt op een heuvel en is niet bereikbaar met een auto, dus ook de nodige materialen moeten naar de bouwplaats gedragen worden. Vrouwen halen water en zorgen dat iedereen op de bouwplaats te eten krijgt.

Stoelen, banken, tafels, kasten en schoolborden worden in Bumba uit hout vervaardigd door een werkgelegenheidsproject voor houtbewerking van de kerk.

20 tweedehands computers, waar alle klassen computeronderwijs mee kunnen krijgen zullen komen uit Nederland. Leerboeken en leesboeken zijn verzameld bij scholen in België.

Stichting MUCOP
(Mutualités des Congolais aux Pays-Bas)

KvK 40448558

RSIN 807508743

© 2017-2023 Mucop | Site: Interlijn.nl